ตำแหน่งงานทั้งหมด 5 ตำแหน่ง
ฟรี 20 บริษัท โปรโมทชั่นJobchonburi.com สมัครงานหางาน ภาคตะวันออก ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง พัทยา (ไม่จำกัด) อัตรา

ติดต่อ sale@jobchonburi.com ฝ่ายขาย สามารถลงประกาศ เว็บไซต์ Jobchonburi.com สมัครงานหางาน ภาคตะวันออก ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง พัทยา ติดต่อ sale@jobchonburi.com ลงสามารถลงประกาศ เว็บไซต์ jobchonburi.com สมัครงานหางาน ฟรี 3 เดือน 20 บริษัทเท่านั้น รีบจำนวนจำกัด…

jobchonburi.com สมัครงานหางาน   อ.เมืองชลบุรี
เงินเดือน(บาท) : ตามตกลงกับบริษัท ระดับการศึกษา : ประถมศึกษาปีที่ 6 สาขา Jobchonburi.com สมัครงานหางาน
พนักงานประจำ : โอที(OT) ประกันสังคม
เพศ ชาย อายุ 25 - 45 ปี
เงินเดือน ตามตกลงกับบริษัท
หัวหน้าหน่วย QA 1 อัตรา

- รับผิดชอบงานควบคุมกระบวนการตรวจสอบคุณภาพในสายการผลิต - การตรวจสอบคุณภาพระหว่างผลิต ,ตรวจสอบผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดตรงตามความต้องการใช้งงานของลูกค้าภายในและลูกค้าภายนอก…

เงินเดือน(บาท) : ตามตกลงกับบริษัท ระดับการศึกษา : ปวส.
พนักงานประจำ : เครื่องแบบพนักงาน ประกันสังคม โบนัส
เพศ หญิง อายุ 28 - 40 ปี
เงินเดือน ตามตกลงกับบริษัท
Export Sale (ปฏิบัติงานกรุงเทพ ซอยสาธุประดิษฐ์41) 1 อัตรา

- มีหน้าที่รับผิดชอบงานขายต่างประเทศให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด - เพิ่มยอดขาย - หาลูกค้าใหม่ 100% โซนอเมริกา ยุโรป และอื่นๆ - มีความรู้ด้านกฎหมาย และระเบียบการส่งออกอาหารเป็นอย่างดี - ติดต่อประสานงานกับโรงงานเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้ตามเงื่อนไขที่ตกลง…

เงินเดือน(บาท) : ตามตกลงกับบริษัท ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
พนักงานประจำ : ประกันสังคม โบนัส
เพศ ชาย หญิง อายุ 30 - 40 ปี
เงินเดือน ตามตกลงกับบริษัท
หัวหน้าทีม QA 4 อัตรา

1.มอบหมาย สั่งงานให้ถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน 2.ควบคุมกระบวนการตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติงานให้ถูกต้อง ทันกำหนดเวลา 3.ควบคุมการทำงานของพนักงานให้ถูกต้องตรงตามมาตรฐานและเกณฑ์การตรวจสอบ 4.วิเคราะห์และรับรองรายงานผลการตรวจสอบอย่างละเอียดและถี่ถ้วน 5.ให้คำแนะนำ ปรึกษา อบรม และสอนงาน แก่พนักงานอย่างถูกต้อง 6.ควบคุม รักษา และปรับปรุงระบบคุณภาพของหน่วยงานให้มีความถูกต้องอย่างต่อเนื่อง…

เงินเดือน(บาท) : ตามตกลงกับบริษัท ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้น
พนักงานประจำ : โอที(OT) เครื่องแบบพนักงาน ประกันสังคม โบนัส
เพศ หญิง อายุ 28 - 40 ปี
เงินเดือน ตามตกลงกับบริษัท
หัวหน้าทีมผสมวัตถุดิบ 1 อัตรา

รับผิดชอบการมอบหมายงาน การควบคุมการปฏิบัติงาน การให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาหน้างานให้กับพนักงานตามที่หัวหน้างานมอบหมาย เพื่อให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย -ตรวจเช็คอัตรากำลังคนในส่วนรับผิดชอบ -ดูแลแผนผลิตและมอบหมายงานให้พนักงานจัดเตรียมเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการทำงาน -สอนวิธีการปฏิบัติงานที่ถูกต้องให้กับพนักงาน -เตรียมวัตถุดิบเพื่อผลิต -แก้ไขปัญหาในกระบวนการผสมวัตถุดิบในขอ…

เงินเดือน(บาท) : ตามตกลงกับบริษัท ระดับการศึกษา : ประถมศึกษาปีที่ 6
พนักงานประจำ : โอที(OT) เครื่องแบบพนักงาน ประกันสังคม โบนัส
เพศ ชาย อายุ 30 - 40 ปี
เงินเดือน ตามตกลงกับบริษัท
หางานภาคตะวันออก
เข้าสู่ระบบสมาชิก
ค้นหางานภาคตะวันออก
คำถามที่พบบ่อย
ติดต่อ jobchonburi.com